Sıkça Sorulan Sorular

 

Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Trafik kazası tazminatı, mağdur olan sürücünün kazaya sebep olan sürücüye açtığı maddi veya manevi tazminat davasıdır. Trafik kazası sonucunda maddi manevi zarar uğramış her bireyin uğradığı zarar karşılığında tazminat alması mümkündür.

 

Kaynak: 

https://www.hukukihaber.net/trafik-kazalarindan-dogan-zararlar-ve-tazmini-makale,7769.html

 

 

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

 

Yaralanmalı trafik kazası sonucunda yaralanan kişi, kazaya uğrayarak yaralandığı tarihten iyileşene kadar ya da iyileşemeyecek durumda olması halinde de hekimlerce öngörülen tedavi, süresi boyunca gördüğü tedavi, ameliyat, bakıcı giderleri, tedavi süresince çalışmadığı aylara ilişkin kazanç kaybı gibi tüm gider ve masraflarını talep edebilir.

Yaralanmalı trafik kazasında kişinin, maddi tazminatın dışında ayrıca manevi tazminat ta talep etme hakkına sahiptir. Kişide trafik kazası sonrasında psikolojik travma, derin üzüntü gibi ruh dünyasında sarsıcı etkiler oluştuysa manevi tazminat talep edebilir. Yaralanmalı ve/veya sakatlanmalı trafik kazalarında zamanaşımı süresi kazanın olduğu tarihten itibaren 8 yıldır. Trafik kazası maddi ve manevi tazminatının 8 yıllık süre içinde talep edilmesi gerekir.

 

Kaynak: https://sigortavetrafikkazasi.org/hizmetlerimiz/yaralanmali-trafik-kazasi/?gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJnRCYN4Z70scv0fs5KQPte72aRxqkvTA8RkpliwBNNVnlh6YFbYWghoCFxoQAvD_BwE

 

 

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası nedeniyle tazminat talep edebilecek sigorta türleri nelerdir?

Trafik Sigortası
Trafik kazasından dolayı aşağıdaki tazminatlar aşağıdaki şekillde alınmaktadır .
 Kusurlu olan aracın trafik sigortasından alınan tazminat.( Meydana gelen tek veya çift taraflı bir trafik kazasında trafik sigorta şirketleri kusuru oranında tazminat ödemesi yapmaktadır)..
 Kazada kusurlu olan araç sürücüsü kendi kusurundan dolayı trafik sigorta şirketinden tazminat alamayacaktır. 
 Kazada herhangi bir kusuru bulunmayan yolcu konumunda olan kişiler her iki trafik sigortasından da tazminat alabilecektir.


Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Genel Şartlarda yer alan tanımına göre: “Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır.” Taşıma faaliyeti sırasında meydana gelen bir trafik kazasında zarar gören yolcular ve sürücü ferdi kaza limiti dahilinde tazminat talep edebilmektedir.


Kara Araçları Kasko Sigortası
Kasko sigortası araçta meydana gelen hasarı karşılamakta olup, bedeni hasar tazminatlarını karşılamamaktadır. Ancak kasko poliçelerinin içerisine ilave teminatlar eklenebilmektedir.Bunlardan en önemlisi İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatıdır. Trafik sigorta teminatlarının üstünde bir tazminat çıkması halinde kasko poliçesinin içerisinde yer alabilecek bu teminattan tazminat alınabilmektedir. Ayrıca İMM teminatının içerisine manevi tazminat talepleri de alınabilmekte olup, manevi teminat bulunması halinde kasko şirketinden de manevi tazminat talep edilebilmektedir. Ancak bu teminatlar sabit olmayıp, sigorta şirketine ve ödenen primlere göre değişmektedir. Yine kasko içerisinde ferdi kaza teminatı bulunabilmekte olup, araçta yolcu konumunda olan kişiler bu teminattan faydalanabilmektedir.

 

Kaynaklar:

https://www.tsb.org.tr/karayollari-motorlu-araclar-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=1080

https://www.tazminathukuku.com/arastirma-yazilari/trafik-kazalarinda-sorumluluk-ve-zamanasimi.htm

 


Kazada Karşı Tarafın Trafik Sigortası Olmaması Durumunda Ne Olur?

Öncelikle, trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmak bir suçtur. Trafik kazası durumunda karşı taraf kusurlu ise ve trafik sigortası yoksa zararları bireysel olarak ödemekle yükümlüdür. Karşı taraf, bireysel ödeme yapmazsa, güvence hesabından tazminat talep edebilirsiniz.

Güvence hesabı, kazaya karışan araçlardan birinin trafik sigortası olmaması veya kazaya karışan araçlardan birinin tespit edilememesi gibi durumlarda zarar gören araç sahiplerinin zararlarını karşılamak için devlet tarafından açılmıştır. 

 

Kaynak: https://www.hesapkurdu.com/trafik-sigortasi/rehber/trafik-sigortasi-tazminat-odemesi

 

 

Alınacak Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında birden çok etken alınacak tazminat miktarını etkilemektedir. Tazminat hesaplaması kişinin yaşı, gelir durumu, cinsiyeti ,sakatlık durumu, ve kusur durumuna göre Aktüerya hesabı yapılıp bu hesaba göre ödeme yapılır.

 

 


Tazminat Ne Kadar Sürede Alınır?
Her trafik kazasında tazminat alma süresi farklılık göstermektedir. Yaralanmalı trafik kazalarında mağdurların tedavisi tamamlandıktan sonra sürekli iş göremezlik oranı tespit edilmektedir. Tedavi süreci devam ederken maluliyet tespiti yapılamamakta olup, bu süre ortalama 6ay – 1 yıl arasında değişmektedir. Maluliyet durumu tespit edildikten sonra ortalama 30 ile 45 gün  içerisinde bir miktar tazminat alınmaktadır.Trafik Sigortası Manevi Tazminat Öder mi?
Trafik sigortası, tüm motorlu taşıt sahipleri için yaptırması zorunludur ve herhangi bir kaza olması durumunda karşı tarafa verilen bedensel ve maddi zararı karşılar. Bu kazalar sonucunda yaşanabilecek olan sakatlanmalar kişilerin hayatlarında geçici veya kalıcı etkiler yapabilir. Sağlık giderleri, iş gücü kaybı gibi zararlar zorunlu trafik sigortası tarafından karşılanır.

 

Kaynak: https://www.hesapkurdu.com/trafik-sigortasi/rehber/trafik-sigortasi-manevi-tazminat-odemesi

 


Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı, kişi vefat ettiğinde, müteveffanın sağlığında destek olduğu ya da gelecekte destek olacağı muhtemel şahısları korumayı, desteklerinin vefatından önceki ekonomik ve sosyal yaşamlarına uygun hayatlarını idame ettirebilmeleri amacıyla vefat sebebiyle yoksun kaldıkları yardımı, vefata sebebiyet veren kişi veya kişilerden talep ve tazmin edebilmelerini amaçlayan bir tazminat türüdür.

 

Kaynak: https://www.hukukihaber.net/is-hukukunda-destekten-yoksun-kalma-tazminati-makale,7476.html

 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davasını Kimler Açabilir?

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, bir maddi tazminat davası türüdür. Böyle bir maddi tazminatı talep edebilmek için ölen kişiden yaşarken maddi destek alınıyor olması şarttır. Yaşarken destek alınmayan kişinin ölümü nedeniyle maddi tazminat talep etmek mümkün değildir.

Ölenden yaşarken destek aldığı iddiasıyla maddi tazminat talep eden şahıs, herhangi bir kişi olabilir. Ölenden destek alan kişi, ölenin nişanlısı, amcası, dayısı vb. gibi herhangi bir yakını ölen kişiden destek aldığını iddia edebilir. Ancak destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için ölen kişiden yaşarken destek alındığının ispatlanması gerekir.

 

Kaynak: https://www.selimhartavi.com/destekten-yoksun-kalma-tazminati-nedir

 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken her şahısın farklı şartları geride bırakarak hayatını kaybettiğini düşünürsek birçok farklı noktanın etki yaratabileceği çıkarımını rahatlıkla yapabiliriz. 

Destekten yoksun kalma tazminatı, aktüer veya bilirkişilerce belirli formüllere göre vefat eden kişinin yaşı, eğitim durumu, geliri, sosyal ve ekonomik durumu medeni hali, ileride evlenme ihtimali, bakiye ömrü vb. gibi kriterlere göre hesaplanır.

 

Kaynak: http://topalakcihukuk.com/destekten-yoksun-kalma-tazminati-nasil-hesaplanir/

 

İş Kazası Nedir?

İş kazası, işçinin işverenin otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan gelen bir etkenle onu bedensel veya  ruhsal zarara  uğratan olaydır.

 

Kaynak: https://www.haberasansoru.com.tr/isciler-bakimindan-is-kazasi-nedir-2/

 

İş Kazası Bildirim Süresi Kaç Gün?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren tarafından iş kazası bildirme süresi üç iş günüdür. İşveren, kazadan sonraki üç iş günü içinde kaza bildirimini iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile yapmalıdır. Tatil günleri ve resmi günler bu süreye dahil değildir.

Belirtilen sürelerde işverenin bildirim yapmaması durumunda, bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği kurum tarafından işverenden tahsil edilir.

 

https://idenfit.com/blog/is-kazasinda-iscinin-haklari/

 

İş Kazası Nereye Bildirilir?

İş kazası, iş veren tarafından bulunulan yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal Sosyal Güvenlik Kurumuna‘na ise üç iş günü içinde bildirilir. İşverenin internet üzerinden bildirim yapması yeterlidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı bildirim yapılmasına gerek yoktur.

 

https://idenfit.com/blog/is-kazasinda-iscinin-haklari/

 

 

İş Kazası Geçiren İşçinin Maaşı Kesilir mi?

İş kazası geçiren işçilerin cevabını en çok merak ettikleri konuların başında "iş kazası geçiren işçinin maaşı kesilir mi?" sorusu gelir. Kazayı geçiren işçi ne kadar süre istirahat raporu almışsa o kadar süre boyunca geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Bu ödenekle raporun ilk gününden itibaren ödeme almak mümkündür. 

Bunun yanı sıra "iş kazası raporu maaştan kesilir mi?" sorusu da merak edilen konular arasındadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazası dışındaki raporlar için raporlu sürenin belli bir günden sonrasını ödemektedir. Alınan her rapor maaştan kesilmez; dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu geçici iş görmezlik parası ödemez. İş kazası durumunda ise raporun tamamı için ödeme yapılarak iş kazası geçiren çalışanın gelir kaybı yaşaması önlenir.

 

https://idenfit.com/blog/is-kazasinda-iscinin-haklari/

 

İş Kazası Geçiren Bir İşçi Neler Yapmalıdır?

İş kazası geçirdim ne yapmalıyım sorusu çalışanlar tarafından iş kazası geçirildikten sonra sorulur. Ancak sigortalı çalışan haklarını bilmeli ve bu sorunun cevabını bir kaza yaşanmadan önce öğrenmelidir. 

  • İş kazaları her zaman bir iş yerinin içinde yaşanmayabilir. Dışarıda çalışan bir işçi iş kazası geçirdiğinde kazadan ilk anda iş yerindekilerin bilgisi olmayabilir. Bu nedenle iş kazası geçiren işçi kazayı bir an önce işverene bildirmelidir.
  • İş kazası geçiren işçinin öncelikle hastane belgelerinin iş kazası olarak düzenlenip düzenlenmediğini takip edilmelidir.
  • İş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilip, bildirilmediği takip edilmelidir.
  • İş kazası geçiren işçinin sağlık kuruluşunda görevli güvenlik güçlerine vereceği ifade önem arz etmektedir. Kazanın kendi kusuru olduğu ve işvereninden şikayetçi olmadığı yönündeki bir ifade sonucu işveren hakkında açılacak ceza davası takipsizlikle sonuçlanabilir.
  • İş kazası süresince işveren tedavi konusunda gerekli hassasiyeti göstermez ise idari yönden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikâyet edileceği, adli yönden ise maddi-manevi tazminat davası açılacağı hususu yazılı olarak iletilmelidir.
  • İş kazası sonucu işçi işten çıkartılmış ise en kısa sürede İş Mahkemesi nezdinde dava açması gerekir.

 

Kaynak: https://idenfit.com/blog/is-kazasinda-iscinin-haklari/

 

 

 

Çerez Politikası

Çerezler, Tıbbi Hasar web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.