Sıkça Sorulan Sorular


Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası nedeniyle tazminat talep edebilecek sigorta türleri nelerdir?

Trafik Sigortası
Trafik kazasından dolayı aşağıdaki tazminatlar aşağıdaki şekillde alınmaktadır .
    1- Kusurlu olan aracın trafik sigortasından alınan tazminat.( Meydana gelen tek veya çift taraflı bir trafik kazasında trafik sigorta şirketleri kusuru oranında tazminat ödemesi yapmaktadır)..
    2-  Kazada kusurlu olan araç sürücüsü kendi kusurundan dolayı trafik sigorta şirketinden tazminat alamayacaktır. 
    3- Kazada herhangi bir kusuru bulunmayan yolcu konumunda olan kişiler her iki trafik sigortasından da tazminat alabilecektir.


Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Genel Şartlarda yer alan tanımına göre: “Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır.” Taşıma faaliyeti sırasında meydana gelen bir trafik kazasında zarar gören yolcular ve sürücü ferdi kaza limiti dahilinde tazminat talep edebilmektedir.


Kara Araçları Kasko Sigortası
Kasko sigortası araçta meydana gelen hasarı karşılamakta olup, bedeni hasar tazminatlarını karşılamamaktadır. Ancak kasko poliçelerinin içerisine ilave teminatlar eklenebilmektedir.Bunlardan en önemlisi İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatıdır. Trafik sigorta teminatlarının üstünde bir tazminat çıkması halinde kasko poliçesinin içerisinde yer alabilecek bu teminattan tazminat alınabilmektedir. Ayrıca İMM teminatının içerisine manevi tazminat talepleri de alınabilmekte olup, manevi teminat bulunması halinde kasko şirketinden de manevi tazminat talep edilebilmektedir. Ancak bu teminatlar sabit olmayıp, sigorta şirketine ve ödenen primlere göre değişmektedir. Yine kasko içerisinde ferdi kaza teminatı bulunabilmekte olup, araçta yolcu konumunda olan kişiler bu teminattan faydalanabilmektedir.


Ceza Dosyasında Şikayetçi Olmadım, Tazminat Alabilir Miyim?
Ceza dosyası kapsamında şikayetçi olup olmamanın, sigorta şirketinden alınacak tazminata herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Şikayetçi olunmasa dahi kusurlu aracın trafik sigortasından tazminat alınabilir.Ancak Kusur tespiti yapılmayan durumlarda davanın ileriki aşamalarında kusur tespiti istenmesi gerekmektedir.

Alınacak Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında birden çok etken alınacak tazminat miktarını etkilemektedir. Tazminat hesaplaması kişinin yaşı, gelir durumu, cinsiyeti ,sakatlık durumu, ve kusur durumuna göre Aktüerya hesabı yapılıp bu hesaba göre ödeme yapılır.


Tazminat Ne Kadar Sürede Alınır?
Her trafik kazasında tazminat alma süresi farklılık göstermektedir. Yaralanmalı trafik kazalarında mağdurların tedavisi tamamlandıktan sonra sürekli iş göremezlik oranı tespit edilmektedir. Tedavi süreci devam ederken maluliyet tespiti yapılamamakta olup, bu süre ortalama 6ay – 1 yıl arasında değişmektedir. Maluliyet durumu tespit edildikten sonra ortalama 30 ile 45 gün  içerisinde bir miktar tazminat alınmaktadır.


Sigorta Şirketi Yetersiz Ödeme Yaptı, Üstü Için Hakkım Devam Ediyor Mu?
Sigorta şirketleri, kendilerine gönderilen evrakları değerlendirip tazminat ödemesi yapıyor. Ancak sigorta şirketlerince yapılan değerlendirmeler kimi zaman farklılık göstermektedir. Bu hallerde, sigorta şirketlerinin ödeme yapmasına müteakip 2 yıllık süre içerisinde tazminatın eksik olduğu ileri sürülebilir. Ancak bazı sigorta şirketlerince yapılan uygulamalar mağdurun haklarını sonuna kadar bitirebilmekte olup, hakkının devam edip etmeyeceğine ilişkin uzman görüşü alınması tavsiye olunur.


Sigorta Şirketinden Manevi Tazminat Da Alabilir Miyim?
Trafik sigortası sadece üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni zararları teminat altına alan bir sorumluluk sigortası branşıdır. Kusurlu aracın aynı zamanda KASKO poliçesi bulunması ve bu poliçe kapsamında man
evi tazminat taleplerinin teminat altına alınmış olması halinde mağdurlar aynı zamanda bu teminattan faydalanabileceklerdir. Bununla birlikte kusurlu araç sürücüsüne / işletenine yöneltilebilecek manevi tazminat talebi hakları pek tabii saklıdır.


Eşimin Kullanmış Olduğu Araçta Yolcuydum Ama Ruhsat Sahibi Benim. Tazminat Alabilir Miyim?
Ruhsat sahibi olan kişi, kazada yolcu konumunda olsa dahi aracın işleteni sıfatıyla üçüncü kişi sayılamayacağı için trafik sigortasının sunmuş olduğu teminatlardan ve haklardan yaralanamayacaktır. Fakat eşlerin çocukları aynı araçta yolcu konumunda olduğu takdirde, herhangi bir rücu tehlikesi ile (genel rücu sebepleri mevcut değilse) karşılaşmadan, eşler çocukları üzerindeki velayet haklarını kullanarak tazminat hakkına sahip olacaklardır.


Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talep Etme Hakkı Sadece Mirasçılara Mı Aittir?
Geride kalan eş ve çocuklar ile birlikte destekten yoksun kalma tazminatının miras hakkından bağımsız bir hak olması hasebiyle vefat edenin anne ve babası da tazminat hakkına sahiptirler. Hatta bununla birlikte burs alan öğrenci, imam nikâhlı eş, birlikte yaşanılan kişi gibi vefat edenin kendisine fiilen desteğinin bulunduğunu ispat eden herkesin bu tazminatı talep etme hakkı mevcuttur.

Çerez Politikası

Çerezler, Tıbbi Hasar web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.